top of page
Kursus Perolehan Kerajaan Online EXPERT(Sehari) - RM600/Seorang

 

Latihan Proses Proses Perolehan Kerajaan Secara Elektronik + Katalog + Pembelian Terus + Sebut Harga + Tender + eBidding

Objektif

Kursus Sehari ini akan memberi fahaman yang mendalam kepada para pembekal/kontraktor untuk menyediakan kertas Tender/Sebtharga dengan tepat. Peserta Kursus akan belajar cara menyediakan dokumen tender dan sebutharga secara betul dan menguruskan proses bayaran. Peserta kursus akan belajar mengenai tatacara proses perolehan kerajaan secara elektronik, cara penilaian tender/sebutharga, pengurusan rekod tender.

Tempoh Kursus : Sehari (9.00am - 5.00pm)

Rumusan Kursus

Pengenalan Proses Perolehan Kerajaan

Memahami cara – cara perolehan kerajaan dalam sistem ePerolehan Baharu

Pengenalan Proses Perolehan Kerajaan bagi Modul Sebut Harga dan Tender

Menyediakan Dokumen Tender/ Sebutharga dengan betul

Belajar mengira anggaran harga Projek

Memahami cara penilaian Tender/Sebutharga Dijalankan

Menguruskan Pembayaran Kontrak

Kaedah Pembelajaran

Kuliah secara interaktif antara penceramah dan peserta kursus. Pembentangan secara Power Point. Latihan amali dan perbincangan secara berkumpulan ATAU secara Atas Talian menggunakan Aplikasi ZOOM

Kesesuaian Peserta

Kursus ini sesuai untuk kontraktor yang memiliki Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan (MOF) dan juga aktif menggunakan Sistem ePerolehan menerima Pesanan Kerajaan, ataupun yang mempunyai kontrak yang sedang berjalan atau kontraktor/pembekal yang biasa menyertai sebut harga dan tender agensi kerajaan. Juga sesuai untuk pembekal yang baru berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan ingin menjadi kontraktor kerajaan.

PERCUMA

Sesi Ulang Kaji / Tutoring unlimited untuk peserta kursus di pusat latihan kami. Sesi ulangkaji boleh diset bila bila masa. 

bottom of page